Types honda civic

Moteur Honda Civic VIII 1.4i 83ch type L13A7 120 658 km

Moteur Honda Civic VIII 1.4i 83ch type L13A7 120 658 km
Moteur Honda Civic VIII 1.4i 83ch type L13A7 120 658 km
Moteur Honda Civic VIII 1.4i 83ch type L13A7 120 658 km
Moteur Honda Civic VIII 1.4i 83ch type L13A7 120 658 km
Moteur Honda Civic VIII 1.4i 83ch type L13A7 120 658 km
Moteur Honda Civic VIII 1.4i 83ch type L13A7 120 658 km

Moteur Honda Civic VIII 1.4i 83ch type L13A7 120 658 km
Version : CIVIC VIII 5P Phase 1 du 01/01/2006 au 30/09/2008.
Moteur Honda Civic VIII 1.4i 83ch type L13A7 120 658 km